Varför trivs människor i coworking space?

Studier visar att coworking space kan leda till ett bättre välmående och minskad stress. Flexibla arbetstider, bekväma faciliteter och möjligheter till social interaktion kan de främja välbefinnande och minska stress enligt Coworking cafe.

Den delade gemenskapen i ett coworking space ger vidare en känsla av samhörighet och ömsesidigt stöd. Kontorskollegor kan dela sina erfarenheter, ge feedback och erbjuda hjälp och råd till varandra, vilket skapar en atmosfär av ömsesidigt stöd och tillväxt. Något som det annars kan vara ont om som egenföretagare.  

Några ytterligare anledningar till att människor trivs i coworking space:

Inspirerande och stimulerande coworking miljö

En stimulerande coworking miljö såsom arbetsområden, som sitt-stå-bord eller avslappningshörnor, uppmuntrar till att byta ställning och röra på sig under arbetsdagen, vilket kan minska risken för att utveckla stillasittande arbetsvanor och förbättra kroppens hållning och cirkulation.

Coworking spaces är fortsättningsvis ofta designade för att vara inspirerande och stimulerande. Med moderna inredningsstilar, bekväma möbler och kreativa utrymmen kan bidra till ökad produktivitet och trivsamhet. 

Positiv utveckling av självkänsla och självförtroende

Den sociala sammanhållningen och gemenskapen som uppstår i företagshotell kan också ha positiva effekter på vår självkänsla och självförtroende. Att ha möjlighet att dela idéer, få feedback och stöd från andra medlemmar i coworking communityn kan öka motivationen och skapa en känsla av tillhörighet.

Dessutom kan de sociala interaktionerna i coworking spaces främja kreativitet och problemlösningsförmåga genom att man som kontorsgäst får se olika perspektiv och tankesätt. 

Närhet till avbrott

Att ha en närhet till stadskärnan som många av våra coworking-spaces har gör det möjligt för människor att enkelt smita från arbetet när det passar. Med närhet till olika platser såsom caféer, parker och gym kan man som cowking gäst ta korta pauser från arbetet för att koppla av, återhämta sig och få ny energi. Dessa små avbrott kan hjälpa till att förbättra produktiviteten och kreativiteten när man återvänder till arbetsuppgifterna.